Stålkontroll i prosjektene

På en av de første vårdagene i mars satt Holte og Jakten på fagfolket retning nordover for å besøke pilotkunder i prosjektet rundt digital byggevarehandel. Stenumgård Bygg AS er en av disse. De har hovedsete i Fåvang, et tettsted 5 mil nord for Lillehammer sør i Gudbrandsdalen.

Stenumgård Bygg var en av de første firmaene som meldte sin interesse da Gausdal Landhandleri og Holte søkte piloter i prosjektet rundt digital byggevarehandel. De er også en av firmaene som har bestilt mest byggevarer digitalt.  Pilotprosjektet går kort fortalt ut på at en integrasjon mellom kalkylevertøyet SmartKalk og Gausdal Landhandleris byggevarehandel, gjør at man kan bestille byggevarer til et prosjekt digitalt direkte fra kalkylen i SmartKalk. I tillegg til at dette bidrar til å effektivisere hele byggevarehandelen, har du også en digital sporing på alt som er bestilt, kjøpt og brukt i et prosjekt. Det gir oversikt og kontroll.

Stenumgård Bygg AS ble stiftet i 2004, og har siden 2010 brukt programvare fra Holte. I tillegg til å kalkulere i SmartKalk bruker de også HoltePortalen til å registrere timer og kvalitetssikre jobbene. De 33 ansatte tar alle slags oppdrag innen bygg; rehabilitering, nybygg, hytter og betongarbeid – både for private og for næring.

Fra skolebenken til prosjektleder

Vi blir tatt godt imot av prosjektleder/kalkulatør Niclas Fossum. Niclas var ferdig på Fagskolen Innlandet i juni 2018, og gikk rett i jobb hos Stenumgård Bygg. Han er fra tidligere utdannet tømrer, men valgte å gå tilbake på skolebenken. Han har en stor fordel av å ha brukt SmartKalk i undervisningen på fagskolen. – På skolen lærte jeg det grunnleggende i SmartKalk. Det har vært til god nytte. Etter hvert som man bruker programmet i virkelige prosjekter får man en helt annen forståelse. Jeg har hatt god hjelp av support hos Holte når det er noe jeg har stått fast på. Det er lettere for meg å ta en telefon for å få hjelp enn å bruke masse tid på å prøve å finne ut av ting på egen hånd, sier han.

LES OGSÅ: Fra pilot til praksis

Kontroll på hele verdikjeden gir oversikt

Stenumgård Bygg tegner jobbene sine i DDS-CAD og importerer IFC-fila (tegningen) inn i SmartKalk.  – Når vi importere tegningen inn i SmartKalk er det meste i kalkylen gjort. Men vi går alltid over for å se at ting stemmer og gjør de endringene som må til. Når vi importerer tegningen digitalt inn SmartKalk gir det oss en veldig god oversikt, og det gjør at det er mindre sjanse for å glemme noe når vi priser et anbud og bestiller byggevarer. Det er viktig å presisere at programvare ikke erstatte god fagkunnskap. Man må fortsatt bruke hue, sier Niclas. -Etter at kalkylen er ferdigstilt deler vi inn bestillingen inn i de leveransene som er naturlige for prosjektet og trykker på bestill. Da blir de predefinerte vareleveransene levert til de datoene vi har avtalt. I de siste prosjektene har jeg bestilt 80-90% av byggevarene digitalt. Det er mye tid og telefoner spart! Det er rett og slett veldig enkelt, sier Niclas.

-Vi er i en fase nå hvor teknologi og effektivisering spiller en viktig rolle. Arbeidet med prosjektering og kalkulasjon er en stor utgiftspost i et prosjekt. Dersom vi klarer å effektivisere den biten og bruke hjelpemidler som SmartKalk som gjør jobben enklere, har vi bedre marginer og større konkurransekraft. I tillegg er det en bonus at vi kan bruke kalkylen til noe mer enn bare et pristilbud. Selve kalkylen blir grunnlaget for bestilling av byggevarer digitalt, og vi vet eksakt hvilke materialer som er benyttet når prosjektet er ferdig, sier Niclas.

LES OGSÅ: Bestiller byggevarer digitalt – sparer masse tid

Fremtiden ser lys ut

Niclas er veldig fornøyd med at arbeidsgiver har vært tidlig ute med ta i bruk digitale hjelpemidler.    – Det er ingen tvil om at dette er fremtiden. Jeg ser for meg at ting bare blir enklere og enklere fremover. Digitale verktøy gir oss mulighet til å planlegge bedre og bidrar til at vi får stålkontroll på prosjektene. Det kommer absolutt alle til gode. Det er ikke mulig å få til når man jobber med papir, avslutter han.

HER KAN DU FÅ MER INFORMASJON OM DIGITAL BYGGEVAREHANDEL