Holte ByggSøk er en god venn!

Maison Arkitektur og Design driver med tegninger, prosjektering, arkitekturprosjektering og søknader. Til det har de anskaffet Holte ByggSøk. De har vært med på hele reisen siden programmet så dagens lys høsten 2019. Håkon Lykke har derfor fått med seg utviklingen, og er veldig fornøyd med den. Så fornøyd at han sier at Holte ByggSøk er en god venn.

Holte ByggSøk er veldig oversiktlig og ryddig. Jeg ser på programmet som en god venn, sier han. – For det første er det alle disse punktene med orange utropstegn som må sjekkes ut
underveis. For det andre er det lett å lage skjemaer når du først har satt opp fag og foretak. For det tredje er det enkelt å få ut gjennomføringsplanen og alle opplysningene til de ulike selskapene. Slik blir det lett å dele kontaktinfo med alle aktører. Det er også et veldig fint arkiv for å finne igjen tegninger og andre vedlegg. At man kan føre timer opp imot prosjekt er veldig kjekt internt.

Hadde ikke fått det til uten Holte

Håkon er også superfornøyd med at Holte ByggSøk har sjekklister for alt mulig – alt fra prosjektering til kontroll, og at alt er samlet i en database. – Trenger man noe utenom det som ligger i programmet, er det enkelt å lage byggeblanketter i funksjonen «Blankett» – alle detaljene fyller ut seg selv, sier Håkon. Han får også positiv respons fra klientene på søknadsprogrammets
ryddighet. At det funker så det «ljomer» – noe som er alfa og omega når man skal ha fornøyde klienter. Akkurat nå holder han på med 69 tiltak parallelt og er helt avhengig av ryddigheten. – Jeg hadde ikke fått det til uten Holte, sier han.

Håkon har flere roller

Maison er en del av et større fellesskap. Moderfirmaet som tar alle totalentreprisene, heter AD Koncept AS. Det utøvende firmaet heter AD Entreprenør, her har Håkon 80 % stilling som daglig leder, mens Maison, hvor Håkon jobber 20 %, har ansvar for arkitektur og søknader. I tillegg har de et selskap i Litauen som heter Monteco, som produserer elementer til husbygging. Totalt er de nærmere 30 mann, og de er i stadig vekst.

Holte ByggSøk er en god venn, sier Håkon Lykke.
Holte ByggSøk er en god venn, sier Håkon Lykke.

Topp programvare – topp team

Daglig leder i Maison er Albin Istogu, og Håkon forteller at det er Albin som er selve masterminden bak konseptet. – Albin er helt rå og unik og løfter oss alle til nye høyder til stadighet. Jeg er glad for å ha med meg både Holte og hele teamet til Albin for å mestre oppgavene, sier han. Med nedslagsfelt i hele Viken, leies det inn bolig til gutta hvis det er lengre avstander til byggeplass. Elementer og materialer kommer på lastebil fra Litauen. For å holde oversikt på byggeplassene, har de Byggekortleser og Mannskapsliste fra Holte. Alle gutta fører timer i HoltePortalen. Det er et must at Holte Time også er på engelsk, da de fleste som fører timer er fra Litauen. – Det hadde ikke gått hvis ikke Holte Time hadde vært på engelsk.

Struktur, ryddighet og orden

Håkon har god erfaring fra å bruke HoltePortalen administrativt, og har gjennomgått en god del KS, HMS og GDPR-rutiner. – Dette er relativt enkelt å gjennomgå og publisere i hele
selskapet, sier han.

De holder på med mye nybygg, ofte i kombinasjon med å rive gammelt først. – De fleste investorer er opptatt av BYA, og ønsker å få mest mulig bruksareal, sier Håkon. – Vi tar kun på oss tiltak vi har tro på og anser som realistiske. Og til å styre prosjektene har vi god hjelp fra HoltePortalen. Det er viktig å følge sjekklistene, for det er mye som skal klaffe på en gang. Struktur, orden og ryddighet er helt avgjørende, avslutter Håkon Lykke.