Hel- og halvdagskurs

Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs, både hel- og halvdagskurs,  innen våre programmer og elektroniske verktøy. Velg blant kursene i listen og unn deg litt faglig påfyll.

Holte ByggSøk superbruker

Byggesøknad er en sammensatt og ofte langvarig prosess. Det er derfor viktig at ansvarlig søker har et godt verktøy for å styre oppgaven oversiktlig og effektivt. Ønsker du å se hvordan Holte ByggSøk som helhet kan effektivisere din hverdag med henvisning til alle oppgaver søker skal ivareta? Vil du ha tips og triks om selve søknadsløsningen? Kursets innhold vil i stor grad basere seg på de innspill vi mottar fra deltakerne i forkant av kurset.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om Holte ByggSøk superbruker

Joboffice PocketLink EL – et kurs for elektrikere

JobOffice PocketLink er appen som kommuniserer med JobOffice i pc-versjon. Kurset tar for seg generell bruk av appen (eller utesystemet) i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet. Sett av to timer.


Pris:Kr. 2990,-
Varighet:2 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om Joboffice PocketLink EL – et kurs for elektrikere

JobOffice innesystem EL – et kurs for elektrikere

Kurset tar for seg generell bruk av innesystemet i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet. Sett av tre timer.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om JobOffice innesystem EL – et kurs for elektrikere

JobOffice PocketLink VVS – et kurs for rørleggere

JobOffice PocketLink er appen som kommuniserer med JobOffice i pc-versjon. Kurset tar for seg generell bruk av appen (eller utesystemet) i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet. Sett av to timer.


Pris:Kr. 2990,-
Varighet:2 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om JobOffice PocketLink VVS – et kurs for rørleggere

JobOffice innesystem VVS – et kurs for rørleggere

Kurset tar for seg generell bruk av innesystemet i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet. Sett av tre timer.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om JobOffice innesystem VVS – et kurs for rørleggere

Ansvarsrett i teori og praksis

Kurset passer for alle som påtar seg ansvarsrett som ansvarlig søker og gir kunnskap om hvilke plikter rollen innebærer og hvordan dette kan dokumenteres


Pris:Kr. 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om Ansvarsrett i teori og praksis

Holte ByggSøk videregående kurs

Det kreves en viss mengde kunnskap for å kunne effektivisere søknadsarbeidet. I tillegg til faglig kunnskap er det viktig å ha god forståelse for hvordan dine tekniske hjelpemidler kan benyttes. Som ansvarlig søker bør du gjøre Holte ByggSøk til din beste venn. Vårt videregående kurs bygger videre på vårt grunnkurs og krever noen forkunnskaper i Holte ByggSøk.


Pris:Kr. 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om Holte ByggSøk videregående kurs

Holte ByggSøk grunnkurs

Det kan være krevende å ta i bruk ny programvare. Frustrasjonen kan fort bli stor dersom du ikke helt forstår logikken. Holte ByggSøk grunnkurs er for deg som har kjøpt programvaren, men ikke kommet skikkelig i gang.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om Holte ByggSøk grunnkurs

SmartKalk videregående

Når du har brukt SmartKalk effektivt en stund, kan påbyggingskurset gi deg svar på de spørsmålene som har dukket opp. Du får også en bedre oversikt over hva dybden i programmet kan hjelpe deg med i hverdagen.


Pris:Kr: 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om SmartKalk videregående

HMS i bygge- og anleggsprosjekter

Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset HMS i bygge- og anleggsprosjekter. Kurset er programvareuavhengig.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om HMS i bygge- og anleggsprosjekter

HMS for arbeidsgivere

Vet du nok om hva arbeidsgiveransvar innebærer av grunnleggende plikter? Hva gjør du om en av dine ansatte skader seg? Alle snakker om HMS, men få vet hva det innebærer av innsats. Dette kurset gir deg svarene, også på spørsmål vi håper du aldri vil få.


Pris:Kr 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om HMS for arbeidsgivere

SmartKalk grunnkurs

SmartKalk er et verktøy for å kalkulere alle typer bygg og konstruksjoner. Med Holtes prisbase i bunnen, inneholder dette unike dataprogrammet alt av grunnlag og ulike elementer som skal til for å kalkulere et bygg. Som med alle andre verktøy gjelder det å lære seg å bruke det riktig.


Pris:Kr: 3490,-
Varighet:3 timer

Tilgjengelige kursdatoer:


Les mer om SmartKalk grunnkurs