Lær deg byggesaksprosessen – trinn for trinn

Siri på byggesaksavdelingen i Holte
Siri jobber i byggesaksavdelingen i Holte. I denne artikkelen har vi skissert byggesaksprosessen – trinn for trinn.

Teoretisk sett er byggesaksprosessen strømlinjeformet, men i praksis er den ofte alt annet enn det. Det er derfor viktig at du rådfører deg med en fagkyndig, ev. kontakter kommunen for å få enkel veiledning før du går i gang med søknadsprosessen. I denne artikkelen har vi skissert byggesaksprosessen – trinn for trinn.

Trinn 1 – kom i gang

Noen tiltak kan man søke om som privatperson, en liste over disse tiltakene finner man i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Typisk eksempel på dette er garasje inntil 70 m² og tilbygg inntil 50 m².

Kan man ikke søke selv, må man engasjere en fagkyndig som kan være ansvarlig søker. Man må også engasjere foretak som kan stå ansvarlig for prosjektering, f.eks. arkitekt, statiker, rørlegger, tømrermester etc. En ansvarlig søker vil hjelpe til med å kartlegge hvilke fagkunnskaper som er nødvendige for det konkrete tiltaket.

Trinn 2 – Søknaden

Når man har fått utarbeidet kart og tegninger kan søknaden utarbeides. En viktig del av søknadsarbeidet er å avdekke eventuelle behov for dispensasjoner, samle sammen nødvendig søknadsdokumentasjon, varsle naboer og utarbeide nødvendige redegjørelser. Søknaden kan sendes kommunen tidligst 14 dager etter at naboene er varslet, ventetiden kan forkortes dersom alle naboene gir sitt samtykke. Når søknaden er sendt kommunen er det bare å smøre seg med tålmodighet.

Trinn 3 – Supplering

Ønsker kommunen mer dokumentasjon til søknaden enn det som er sendt inn, er det søkers ansvar å ettersende dette. Det er dessverre helt normalt at kommunene sender ut mangelbrev. Hvorfor er det slik? Tja, vi har 356 kommuner som har sin måte å tolke regelverket på. I hver kommune er det x antall saksbehandlere, og selv om kommunene tilstreber intern likebehandling har nok mange saksbehandlere sin egen tolking av regelverket. Det betyr altså en stor mengde ulike tolkninger av samme regelverk. Dersom du slipper unna dette trinnet, tør vi påstå at du enten har svært god kjennskap til den aktuelle kommunen og saksbehandler, eller rett og slett har hatt litt flaks!

Prøv Holte ByggSøk GRATIS i 14 dager

 Trinn 4 – Byggearbeider og endringer

Når kommunen har gitt tillatelse, kan byggearbeidene påbegynnes. Det er viktig at de utførende foretakene erklærer ansvarsrett før de starter på sine arbeider, det er også da viktig å melde til søker dersom man ønsker å gjøre endringer, altså bygge annerledes enn det de godkjente tegningene viser. Før man kan gjøre endringer i prosjektet må man vurdere om endringene er så store at man må sende en endringssøknad til kommunen. Denne vurderingen er det søker som bør ta.

Trinn 5 – Ferdigstilling

Når alle byggearbeidene er ferdig må du søke om ferdigattest. Ferdigattest er et dokument som bekrefter at byggearbeidene er utført i tråd med regelverket og de tillatelsene som er gitt. Det er viktig å merke seg at det er søker som bekrefter ovenfor kommunen at alt er i orden, det er sjelden at kommunen reiser ut for å kontrollere at dette faktisk stemmer. Ferdigattesten blir altså utstedt på tillit og er et viktig dokument som kreves fremlagt ved. f.eks. salg. Merk at ansvarlig søker baserer sine opplysninger på de erklæringene han mottar fra alle foretakene som har hatt ansvarsrett i prosjektet, når han søker om ferdigattest.

Les også: Viktig og nyttig å vite om byggesøknadOfte stilte spørsmål om byggesak  | Programvare og kurs som gjør byggesøknaden til en morsom oppgave