Etter 1. juli 2017 ble det lovpålagt å føre elektronisk mannskapsliste over hvem som til enhver tid jobber på norske byggeplasser. Lurer du på om det finnes flere måter å gjøre dette på, enn å investere i en elektronisk byggekortleser? Det gjør det! Holte har tre ulike registeringsløsninger til deg. 

Holte Mannskapsliste er for deg som er underlagt byggherreforskriften i prosjekter, og ønsker et enkelt system. Et system som ikke bare hjelper deg med å tilfredsstille lovkravet, men som også holder systemet ditt oppdatert og hjelper deg med å få oversikt over hvem som er med i prosjektet og hvor lenge. 

Holte mannskapsliste er først og fremst et hjelpemiddel for å tilfredsstille kravet i byggherreforskriften om elektronisk mannskapsregistrering i byggeprosjekter. Holte Mannskapsliste er en modul i HoltePortalen. Med dette store, solide systemet i bakgrunnen, vil den også hjelpe til å holde systemet ditt oppdatert og levende.

Holte Mannskapsliste gjør det enkelt å registrere inn personell på byggeplassen. Dette kan gjøres på tre måter.

  1. Registrering med Holte Elektronisk Byggekortleser
  2. Egenregistrering via mobil eller nettside
  3. Manuell felles registrering via en nøkkelperson på prosjekt/byggeplass

Fordeler med Holte Mannskapsliste:

  • Automatisk registrering med byggekortleser
  • Enkel manuell registrering av egne ansatte
  • Enkel manuell registrering av samarbeidspartnere
  • Automatisk oppdatering av kontaktregistre og deltakerlister
  • Oversikt over når på døgnet risiko for uhell er høyest
  • Automatisk plassering av riktig prosjekt via geo-fence