uk.no er et nettbasert program som gjør det enkelt for deg å gjennomføre kontroll i alle tiltaksklasser. Programmet inneholder sjekklister for gjennomføring av kontroll, samt utsending av varsel om kontroll og avvik, automatisk generering av nødvendige rapporter m.m.

Verktøy
UK.no gir deg tilgang til alt du trenger som kontrollør for å gjennom­føre kontrolloppdrag, inkludert tilgang til alle relevante dokumenter, kontaktlister med mer.

UK.no gir deg god oversikt over prosjektene dine. Her finner du også en oppskrift fra A-Å, på hvordan gjennomføre en kontroll, hva som skal kontrolleres og hvordan kontrollen skal gjennomføres. UK.no gir deg elektroniske sjekklister og enkel utsendning av e-post i forbindelse med varsling av kontroll og oppfølging av avvik, samt rapportgenerator for endelig sluttrapport

UK.no sørger for at all data som blir lagt inn, inkludert dokumentasjon fra utførte kontroller, lagres i 5 år slik loven krever.

KS-system
Kunder av Holte som bruker Byggsafe Total eller Fagtorget, kan på en enkel måte gi fra seg kontrolldokumentene/underlaget til kontrolløren når de skal bli kontrollert.

Markedsplass

  • På UK.no kan du som kontrollør markedsføre deg med dine respektive fagområder og tiltaksklasser
  • På UK.no kan du registrere deg gratis, slik at du vises i de fylkene og kommunene du ønsker oppdrag i