Hva slags elektronisk mannskapsliste bør jeg velge?

Nå som kravet om elektronisk mannskapsliste i byggeprosjekter er kommet, er det sikkert mange som lurer på «Hva slags elektronisk mannskapsliste bør jeg velge»  og hvordan gå fram for å forsikre seg om at disse listene føres riktig, og at de oppbevares slik at man enkelt skal kunne vise dem fram ved en eventuell kontroll.

Byggekortleser med merverdi

Det vil komme utallige leverandører på markedet som vil kunne hjelpe til med å løse dette for bedrifter i byggebransjen. Men hvem skal man velge? Skal man velge en løsning som baserer seg på apper, kanskje ha dette i et eget system og MÅ man velge en som kan levere en «byggekortleser»?

Uansett hvilken type elektronisk mannskapsliste du velger, er det viktig å tenke på hva du som bedrift ønsker å gjøre ut av det nye kravet. Ønsker du å dokumentere dette kun for kravets skyld, vil det holde å velge et enklere system som kun har som formål å hjelpe deg å dokumentere personell på byggeplass.

Ønsker du å bruke data fra mannskapsregistreringen til flere formål, kan det være lurt å kikke seg rundt etter systemer som inneholder mer enn bare en elektronisk mannskapsliste.

Last ned gratis e-brosjyre og byggekort-skilt

Byggekortleser fra Holte

Bruk av data

Ønsker du for eksempel også å oppdatere kontaktregistre eller registrere antall timer personer er på byggeplassen? Hva med å registrere tid en underentreprenør er på byggeplassen og deretter avstemme timene mot fakturaen du får?

Hva om timene på prosjekt faktisk kan registrere seg selv, bare ved at man «skanner» seg inn via byggekortleseren? Det er mange muligheter i systemer som kan gi noe mer enn bare å tilfredsstille et krav i en forskrift.

Fordelen med å bruke et system som inneholder mer enn bare elektronisk mannskapsliste, er at du kan bruke data som ligger i byggekortene til mer enn bare å vise hvem som er på byggeplassen.

Les også: Må jeg ha elektronisk mannskapsliste?

Trygg og sikker lagring av dine lister med skyløsning

For effektivt å kunne framvise en mannskapsliste ved kontroll, vil det være fornuftig å se etter en skybasert løsning. Dette vil gjøre det mye enklere å vise fram listene ute i felt på mobilholdte enheter. Da unngår du å ha et system som til enhver tid må være på byggeplassen eller eventuelt hentes ut ved kontroll. Med skybaserte løsninger handler det om å gjøre denne kontrollen enkel ved å vise fram en mobil eller et nettbrett.

Velger du elektronisk mannskapsliste som har en solid, skybasert programvare i bunnen, er du også garantert at mannskapslistene lagres sikkert i en såkalt nettsky. Ved å sette bort lagring og oppbevaring av disse listene, slipper du å bekymre deg for at de kan bli borte som følge av datavirus, tyveri eller brann.

Godt system i bunnen

Noe annet som er lurt å tenke over, er om man ved en kontroll kun ønsker mulighet til å presentere på en håndholdt enhet hvem som er på byggeplassen, eller om man ønsker mulighet til å ta ut mer detaljerte rapporter som kan vise mer.

Alt i ett med HoltePortalen

HoltePortalen er et papirløst bransjesystem som inneholder mye mer enn bare elektronisk mannskapsliste. Her kan du blant annet benytte deg av moduler som timeregistrering, faktura, tilbud, prosjektøkonomi, sjekklister, vernerunder, kjørebok m.m. Du får en tidsbesparende og forenklende løsning, ved at du kan logge deg inn på ett sted, og samtidig ha tilgang til alt du trenger.

Les også: Må jeg ha mannskapslister på rehabiliteringsprosjekter?

Lurt med samhandling

Er du ansatt i et middels stort eller større foretak, kan det være lurt å samle registreringen av mannskapslister også med underentreprenører. Det mest hensiktsmessige er å bli enige om hvem som skal føre mannskapslister i sitt system, slik at ikke alle bruker hvert sitt.

Noen ganger ønsker kanskje byggherren å gjøre dette selv. Andre ganger vil det være naturlig med en samhandling mellom de forskjellige bedriftene som jobber i prosjektet, hvor man blir enige om hvilket system som skal brukes og hvem som skal styre det.