Med faglig bistand til din byggesøknad, kan du spare både tid og frustrasjon. Har du behov for en godt begrunnet dispensasjonssøknad for å få din byggesak igjennom? Har du fått avslag på en byggesøknad og trenger hjelp til å skrive en klage? Trenger du byggesaksrågivning? Vi kan hjelpe deg med dette og mye annet.

På disse sidene finner du vår fleksible byggesaksmeny, som i tillegg inneholder en rekke små og store tjenester som kan forenkle hverdagen: Kartlegging av eiendomKvalitetssikring av byggesøknadRedegjørelse til byggesøknadTegnetjenester?

Her kan du lese den elektroniske utgaven av Byggesaksavdelingens tjenestemeny!

Typisk søknadsdokumentasjon kan være:

  • Søknad om tillatelse (blankett)
  • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett)
  • Beskrivelse/redegjørelse
  • Dispensasjonssøknad
  • Gjenpart av kvittering for nabovarsel (blankett)
  • Situasjonsplan
  • Tegninger (plan, snitt, fasader)
  • Erklæring om ansvarsrett for relevante fagområder (fra ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende foretak)
  • Gjennomføringsplan (blankett)

Kontakt oss for mer informasjon! 
Ring oss på 45 50 60 70 eller send oss e-post på post@holte.no.