Fått med deg alt byggesaksnyttig fra 2022?

De siste årene har vi hatt mange byggesaksrelaterte innlegg på bloggen vår, mange av sakene fra 2022 har vi delt via nyhetsbrev til våre ByggSøkere. Dere er nå i ferd med å lese en oppsummering av alle disse sakene.

Neida, Holte har ikke slått opp med Altinn

Når DiBK laget en plattform for innsending av digitale byggesøknader, deriblant fra Holte ByggSøk, ble Altinn benyttet som eneste signeringsløsning. Dette viste seg å bli en kostbar affære og DiBK så seg nødt til å slå opp med Altinn på deler av løsningen i overgangen til 2022. Les mer om dette HER 

Lurer du på hvorfor kommunen plutselig gjør tilsyn innenfor enkelte områder?

SAK10 har en bestemmelse til tidsavgrenset krav om tilsyn. Denne endres hvert annet år og bidrar til at kommunen plutselig endrer sin tilsynsstrategi. I 2022 ble de prioriterte tilsynsområdene i SAK10 endret til å gjelde «sikkerhet mot naturfarer» og «lovlighet ved etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg». Denne bestemmelsen gjelder frem til 1. januar 2024. Les innlegget her.

Ahhh, så det er samsvarserklæringens funksjon i prosjektet!

Samsvarserklæringen er et komplisert skjema som ansvarlig søker skal legge til grunn for sin gjennomføringsplan. Selv om kommunen ikke skal motta erklæringen har denne en svært viktig og sentral funksjon i prosjektet. Det er derfor viktig at søker forstår innholdet i skjematikken og hvordan erklæringen skal benyttes i prosjektene. Slik fungerer den.

Søker du om tiltak på eksisterende bygg?

I april 2022 orienterte vi om et nytt lovvedtak som skulle gi kommunen et økt handlingsrom for å godkjenne unntak fra tekniske krav (TEK17) ved tiltak på eksisterende bygg. I lovvedtaket står det «Loven gjelder fra den tiden Kongen fastsetter.” Siden da har vi altså ventet på kongen, men nå skjer det! Den nye bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2023. Se vår orientering fra april.

Hva skjer med søknadsblankettene?

De gamle standardiserte søknadsblankettene lever fremdeles, men DiBK har gjort det litt vanskeligere å bruke disse fra deres nettsider. Kanskje ett signal? Ingen grunn til panikk! Les våre tanker om hendelsen her.

Hva gjør du når naboen du skal varsle er død?

KDD har uttalt at nabovarsling kan unnlates der mottakeren av varselet av død, og dødsboets eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen. Les mer om dette og se KDDs tolkningsuttalelse her.

Slik får du bedre oversikt over frister som løper, søknader og prosjekter!

Her kom vi med et lite tips til alle som benytter Holte ByggSøk. Modulen har en egen søknadsliste som gir en god oversikt over statuser og frister i prosjektet. Sjekk det ut da vel!

Ansvarsrett ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest?

DiBK har vært veldig tydelige: Et foretak kan ikke erklære ansvarsrett i en søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Vil du vite mer om bakgrunn for dette og hvordan du som søker praktisk skal løse dette? Se her

Har du lagt merke til at samsvarserklæringen er endret?

Med endringen kan prosjekterende trygt signere samsvarserklæringen sin, selv om prosjekteringen har avdekket avvik som krever at kommunen må innvilge dispensasjon eller unntak. Endringen gjelder kun de digitale søknadssystemene og ikke den gamle standardiserte blanketten. Se her for bakgrunn og beskrivelse av endringen.

En oppsummering av «månedens ByggSøk-tips» for 2022 kan du se HER (lenke til blogginnlegget om tipsene)