Stadig flere oppdager fordelen med digital prosjektstyring, og det er liten tvil om at papirløs byggeplass er kommet for å bli. Holte PREMIUM er vår topp-pakke som inneholder alt du trenger for å gjennomføre dine byggeprosjekter elektronisk - til punkt og prikke. 

Holte PROFF er inkludert!

I denne pakken har du selvsagt hele Holte PROFF-pakken inkludert. Det betyr følgende moduler:

  • Holte Time*
  • Holte Faktura
  • Holte Prosjektsenter/CRM
  • Holte Dokumentasjon
  • Holte Sjekklister
  • Holte Tilbud
  • Holte Rutiner KS
  • Holte Personal
  • Holte Rutiner HMS
  • Holte Vernerunder

* inkluderer 3 timebrukere

I tillegg inneholder Holte PREMIUM følgende moduler:

Holte Byggesaksnøkkelen
Byggesaksnøkkelen på nett loser deg gjennom plan- og bygningsloven med forskrifter. Den gir deg god informasjon og verktøy for å forberede og utarbeide en byggesøknad, samt hjelp til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge.

Holte prosjektøkonomi
Et oppfølgingsverktøy for deg som jobber med prosjekter. Her kan du på en enkel måte se lønnsomheten i dine ulike prosjekter. Holte Prosjektøkonomi baserer seg på estimat fra tilbud, faktiske timeregistreringer på dine ansatte og prosjektkostnader påløpt underveis i prosjektet.

Holte Søknad
Holte Søknad er en modul som forenkler utfyllingen av byggesøknaden og sikrer at riktige blanketter følger søknaden.

Holte Kontrakt
Holte Kontrakt inneholder byggblanketter etter Norsk Standard som brukes i kontraktsforhold i byggeprosjekter. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen

Les også om Holte BASIS og Holte PROFF!