Stadig flere oppdager fordelen med digital prosjektstyring, og det er liten tvil om at papirløs byggeplass er kommet for å bli. Holte PREMIUM er vår topppakke som inneholder alt du trenger for å gjennomføre dine byggeprosjekter elektronisk - til punkt og prikke. 

Holte PROFF er inkludert!

I denne pakken har du selvsagt hele Holte PROFF-pakken inkludert. Det betyr følgende moduler:

  • Holte Time*
  • Holte Faktura
  • Holte Prosjektsenter/CRM
  • Holte Sjekklister
  • Holte Tilbud
  • Holte Rutiner KS
  • Holte Personal
  • Holte Rutiner HMS
  • Holte Vernerunder

* inkluderer 3 timebrukere

I tillegg inneholder Holte PREMIUM følgende moduler:

Holte Byggesaksnøkkelen
Byggesaksnøkkelen på nett loser deg gjennom plan- og bygningsloven med forskrifter. Den gir deg god informasjon og verktøy for å forberede og utarbeide en byggesøknad, samt hjelp til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge.

Holte prosjektøkonomi
Et oppfølgingsverktøy for deg som jobber med prosjekter. Her kan du på en enkel måte se lønnsomheten i dine ulike prosjekter. Holte Prosjektøkonomi baserer seg på estimat fra tilbud, faktiske timeregistreringer på dine ansatte og prosjektkostnader påløpt underveis i prosjektet.

Holte Søknad
Holte Søknad er en modul som forenkler utfyllingen av byggesøknaden og sikrer at riktige blanketter følger søknaden.

Holte Kontrakt
Holte Kontrakt er en modul som gir deg tilgang på de viktigste avtaledokumentene og kontraktsblankettene fra Standard Norge.

Les også om Holte BASIS og Holte PROFF!