Stadig flere oppdager fordelen med digital prosjektstyring, og det er liten tvil om at papirløs byggeplass er kommet for å bli. Holte PROFF er en pakke som er skreddersydd for deg som trenger de viktigste basisfunksjonene, i tillegg til modul for personal, HMS-rutiner og vernerunder. 

Holte BASIS er inkludert!

I denne pakken har du selvsagt hele Holte BASIS-pakken inkludert. Det betyr følgende moduler:

  • Holte Time*
  • Holte Faktura
  • Holte Prosjektsenter/CRM
  • Holte Dokumentasjon
  • Holte Sjekklister
  • Holte Tilbud
  • Holte Rutiner KS

* inkluderer 3 timebrukere

I tillegg inneholder Holte Proff følgende moduler:

Holte Personal
Holte Personal hjelper deg å ha oversikt over dem som utfører jobben i bedriften din. Med tilgang på et bredt utvalg personaldokumenter er det enkelt å lagre alle påkrevde og relevante  dokumenter på hver ansatt. Dokumentene fylles automatisk ut ved å bruke registrerte personaldata fra systemet. I Holte Personal kan man også løpende registrere kompetanse og kurs for alle ansatte med tanke på å f.eks. skulle sammenstille dette til en prosjekt-CV.

Holte Rutiner HMS
Gode rutiner er viktig for at bedriften skal nå sine mål og at prosjekter gjennomføres med forsvarlig HMS. Web- og appbaserte løsninger gir mange fordeler. Rutinene blir bl.a. både enklere å vedlikeholde samt å etterleve.

Holte Vernerunder
Vernerunden er et av de sentrale virkemidlene for å oppnå en sikker arbeidsplass. Med denne web/- og appbaserte løsningen får du støtte til å gjennomføre vernerundene mest mulig effektivt via mobil eller nettbrett.

Les også om Holte BASIS og Holte PREMIUM!