På svenske byggeplasser flyttes  gips mellom fem og sju ganger før den brukes. Tid medgått til leting, venting, svinn og flytting, gjør at en håndverker bare bruker halvparten av tiden sin til verdiskapende arbeid. Det er grunn til å tro at det ikke er noe særlig bedre i Norge, men en løsning er på vei!

De aller fleste varebestillinger til et prosjekt skjer via telefon eller e-post, ifølge en undersøkelse nylig utført av Bygg21. Undersøkelsen viser videre at det medgår svært mye tid på byggeplassen til venting, forsinkelser i leveranser, feilbestillinger, svinn, flytting av materialer og leting.

Nye rapporter fra Sverige viser for eksempel at gips flyttes mellom fem og sju ganger på byggeplass før den brukes, og at en håndverker bare bruker halvparten av tiden sin til verdiskapende arbeid. Med en integrasjon mellom SmartKalk fra Holte og Gausdal Landhandleris varehandel, kan logistikken rundt byggevarehandel gi enorme effektiviseringsgevister.

Nytt, effektiviserende samarbeid

Gausdal Landhandleri og Holte har gått sammen for å digitalisere og effektivisere byggevarehandel. Det betyr at det vil være digital sporbarhet fra BIM, til kalkyle, til bestilling av byggevarer, leveranse på byggeplass, og videre til faktura med konkret beskrivelse av hva som er brukt av materialer i prosjektet. Systemet viderefører og forvalter eksakt og detaljert informasjon om typer materialer og leverandører helt tilbake til den opprinnelige modellen som skaper en digital tvilling. Denne digitale tvillingen gir et nøyaktig grunnlag for hvilken type oppfølging og vedlikehold prosjektet vil kreve i driftsfasen.

Hva betyr dette for deg?

Det betyr i praksis, at dersom du kalkulerer i SmartKalk og handler av Gausdal Landhandleri kan du allerede i kalkylen planlegge varebestillingene dine. Du kan definere hvilke varer du vil at skal komme samtidig, når og hvor på byggeplassen du ønsker varene levert. Du vil få varene levert når du trenger dem i prosjektet, og du vil ha full oversikt. Det er også utviklet et mottakssystem, slik at varene som blir levert på byggeplass skannes inn og informasjon fra mottak går tilbake til den opprinnelige kalkylen. Dette gir et nøyaktig fakturagrunnlag i en tidlig fase, som igjen gir deg mulighet til å sikre likviditeten i prosjektene dine.

Enorme gevinster

Erfaringer fra byggevarehandelen viser at vi bruker 90 prosent mindre tid til håndtering når vi bestiller digitalt fra vareleverandørene. Allikevel viser Virkes siste rapport rundt markedsinformasjon at kun 3 prosent av byggevarehandelen foregår digitalt. Årsakene til dette er nok mange. Med dette samarbeidet og integrasjon vil det legges til rette for at digital byggevarehandel blir mye enklere og mer tilgjengelig. Det vil gi store besparelser av verdifull tid, og det vil gi deg bedre oversikt over logistikken av varer på byggeplass.  

Pilotprosjekt

Rundt 10 felles kunder av Gausdal Landhandleri og Holte skal starte å teste løsningen i månedskiftet mai/juni.