Dyktige fagfolk gjør ikke feil med vilje, og feil skal heller ikke forekomme. Men med dårlig tid og mange baller i lufta, kan det likevel skje. Med de nye sjekklistene i JobOffice, er det blitt enklere og raskere å sjekke at det faglige arbeidet faktisk holder mål. Mange små og mellomstore rørleggerbedrifter har etterspurt slike sjekklister – nå er de like rundt hjørnet!

På VVS-Dagene i oktober 2016, tok jeg initiativet til en prat med Rørentreprenørene Norge, som nå for alvor har fått øynene opp for at JobOffice er viktig for bransjen. - Etter messa ble vi kontaktet, og innkalt til et viktig samarbeidsmøte.

Det er en anerkjennelse å bli innkalt til slikt samarbeid. På møtet deltok et knippe toneangivende aktører i bransjen, for bl.a. å diskutere ny standard for sjekklister og sjekkpunkter. Det er viktig for oss i Holte å få være med på å lage den standarden, og vi er stolte av at våre sjekklister i JobOffice tilfredsstiller denne standarden.  

Ryddige sjekklister i JobOffice

Kvalitetssikring og sjekklister er ikke noe nytt for Holte-kundene. Løsninger for dette har vært tilgjengelig i flere år. Holte AS har produsert mange sjekklistemaler og et samarbeid med Rørentreprenørene Norge vil føre til at også disse listene vil være tilgjengelige på vår app (PocketLink). Da kan våre kunder velge hvilke liste-maler de ønsker å benytte.

Standard for våre sjekklister i JobOffice er NS 3451 – bygningsdelstabellen. Slik blir det enkelt for brukeren å få tak i riktige sjekklister. Skal du ha tak i sjekklister som gjelder bad, så ligger disse under nettopp bad. Fra innesystemet til JobOffice kan prosjektleder tildele riktige sjekklister til brukeren med JobOffice PocketLink som er ute på oppdrag.

Vedkommende kan enkelt avkrysse sjekkpunkter, notere avvik og legge til bildedokumentasjon. De kvitterte sjekkpunktene sendes tilbake til innesystemet, hvor prosjektleder får full oversikt og kontroll, og kan skrive ut rapporter. Her er det masse tid å spare! Og hvis det oppdages feil i ettertid, er det enkelt å se hvem som har kvittert ut for feilen. Sjekklistene er en viktig forbedring og utvidelse av den røde tråden i JobOffice.

Bestill gratis visning og se de nye sjekklistene som kommer i JobOffice!

JobOffice er størst innen VVS

Bransjesystemet JobOffice er størst innen VVS, og det vokser stadig. Stadig flere rørleggerbedrifter oppdager fordelene med programmet som er utviklet for fagfolk, av fagfolk. Med den nye sjekklistefunksjonen er JobOffice blitt enda mer bransjetilpasset, og det er blitt enklere å ha større fokus på kvalitetssikring.

Fokus på samarbeid

Det er viktig for oss i Holte å være i et nettverk sammen med den største bransjeorganisasjonen. I ettertid har vi fått en henvendelse fra Rørentreprenørene Norge, avdeling Bergen, hvor vi snart skal avlegge et besøk for å vise fram løsningen vår. De har fått øynene opp for at Holte og JobOffice er en viktig aktør i bransjen. Det ser vi på som en kvalitetserklæring.