Er du i gang med et tenkt byggeprosjekt og lurer på hvordan du skal tolke eller forholde deg til regelverket? Kanskje har du fått brev fra kommunen som du har problemer med å forstå? Uansett hvor i byggesaken du befinner deg, kan vår kunnskapsrike byggesaksavdeling hjelpe deg. Og med rådgivingsavtale hos oss, kan du kontakte oss om smått og stort. Du betaler bare for tiden det tar. Kan vi ikke svare, betaler du heller ikke.   

Overalt i prosessen kan det oppstå spørsmål og uklarheter. Helt fra man skal i gang med en byggesøknad, til ferdigattesten er mottatt. Da er det godt å vite at vår byggesaksavdeling har en sjeldent bred kompetanse, både fra den offentlige byggesaksbehandlingen og fra privat side.

Når du inngår rådgivningsavtale med Holte, har du alltid et sted å kontakte når du står fast. Det koster ingen ting å inngå avtalen, du betaler kun for tiden vi bruker på å hjelpe deg, og dette faktureres kvartalsvis.
Tegn en rådgivningsavtale, så vet du at du alltid har et sted å ringe hvis du står fast i en byggesak. 

Les mer om rådgivningsavtale her! 


"Holte byggesaksrådgivningstjeneste har gitt oss lettere tilgang til
rask og god rådgivning når vi har behov for det, også der det ikke er
inngått avtale om oppdrag av byggesak. Dette gjør at vi sparer tid
og ikke minst, fra et tidlig stadium i prosessen, blir penset inn på rett spor." 
Erlend Lilleberg, Tiberius Eiendom AS