Indus Norge AS produserer og leier ut moduler som løser midlertidige behov for lokaler hos bedrifter og kommuner. Modulene brukes både til barnehager, skoler og kontorer.
Kvalitetssikring er en viktig del av både prosjektering og produksjon for Indus Norge, og i oktober tok prosjekteringsleder Arne-Olaf Posaasen en tur til Bygg Reis Deg-messen. Her fikk han sitt første møte med Smart HMS/KS. Det ble kjærlighet ved første klikk.

Når HolteMagazinet treffer Arne-Olaf Posaasen, har Indus brukt programmet i tre måneder og prosjektert en ny barnehage sentralt i Oslo. I to år skal den romme 144 barn med sine 1250 m2 og to etasjer. Det sier seg selv at et 67 meter langt bygg satt sammen av 3 meter brede, prefabrikkerte moduler stiller høye krav til nøyaktighet.
- Og tro ikke at bygningsloven stiller mindre krav til midlertidige bygg. Her må alt være på stell, forklarer han. 

Hva er målsettingen med kvalitetssikringsarbeidet i Indus?
- Det primære er å tilfredsstille bygnings- lovens krav om system og rutiner som angitt i §10 i byggesaksforskriften. Fra før av hadde vi et manuelt, tidkrevende og tungvint system. Vi så etter et som kunne gi oss litt mer enn bare å tilfredsstille myndighetskrav. Et som gjorde at vi kunne benytte det til aktivt kvalitetsarbeid i bedriften, jobbe smartere og minimere antall feil. 

Indus Norge kjøpte Smart HMS/KS. Totalt teller bedriften tolv ansatte i Norge: fire i administrasjon/produksjonsledelse, tre i verkstedledelse/lager og fem montører. Nettbrett ble innkjøpt til samtlige, og intern opplæring gangsatt. De har en egen produksjonshall på Sørum hvor de klargjør moduler og bygger dem om.
 - Smart HMS/KS brukes både i prosjektering, produksjon og ved montering. Dette prosjektet blir det første hvor vi skal teste ut systemet på anlegg i praksis. Jeg er trygg på at dette skal bli bra, sier han.

Hvordan har dere opplevd kvaliteten på Smart HMS/KS?
- Det var et helt nytt system da vi fikk det, og det ble naturlig nok behov for enkelte tilpasninger. Holte har vært veldig lydhøre for våre innspill og Smart HMS/KS er et utrolig bra system som i prosessen har blitt enda bedre. Jeg opplever det som veldig fleksibelt og er kjempefornøyd.

Har det blitt enklere å tilfredsstille myndighetskrav?
- Ja, slik jeg oppfatter det tilfredsstiller systemet myndighetskravene. Sjekklister, rutiner og dokumentasjon gjør at arbeidene vi utfører er i henhold til gjeldende krav. For øvrig mener jeg at avvikshåndteringen i systemet er spesielt bra. Smart HMS/KS har en veldig fin måte å systematisere avvik på, slik at eventuelle gjentakende saker vises tydelig. Dette gir en fin mulighet til å få oversikt, slik at vi kan jobbe smartere og lære av våre feil. Det er i grunnen et kontinuerlig forbedringsarbeid vi driver med.

Hvordan dokumenterer dere at prosesser utføres riktig?
 - Vi har sjekklister på arbeidsmomenter og tar bilder når disse er utført. Bildene lastes opp som dokumentasjon før prosesser lukkes. Det fungerer veldig bra. Og appen på nettbrettene har gjort arbeidet betydelig enklere og mer oversiktlig. App-oppdateringen som ble gjort i mars var veldig positiv! 
Indus har hovedkontor i Stenungsund i Sverige. Indus Norge AS holder til på Frogner i Sørum kommune. Fra å være en ren modul- leverandør, har bedriften utviklet seg til å bli totalentreprenør. De står overfor nøyaktig de samme utfordringene som andre entreprenører både når det gjelder HMS og KS.  

- Dokumentasjonskrav er bare én ting. Vi bruker Smart HMS/KS programmet aktivt også i produksjonsstyringen. Vi laster inn alle relevante tegninger, dokumenter, igangsettingstillatelser, miljørapporter – alt som er styrende for prosjektet, slik at dette er lett tilgjengelig for alle til enhver tid, også ute på byggeplass.  
Vi har 13 feltbrukerlisenser, slik at vi også kan innlemme underentreprenører som brukere, f.eks. rørleggere og elektrikere som jobber for oss. Når disse ikke har søkt om egen ansvarsrett, må de inngå i vårt KS-system. De logger seg inn med tildelt brukernavn og passord på egne brett. 


Indus Norge prosjekterer en midlertidig barnehage sentralt i Oslo med Smart HMS/KS. I to år skal den romme 144 barn med sine 1250 m2 og to etasjer. Det er hektisk virksomhet i produksjonshallen på Frogner i Sørum kommune.

Hva er forutsetningene for å lykkes med kvalitetssikring?
- Man kan ikke sitte og vente på at suksess kommer av seg selv. Verktøyet er bare én side av saken. Det handler om prosess og atferd. Du må ha noen klare tanker om hvordan du ønsker å løse oppgaven. Mitt mål er at alle skal bli flinkere til å gjøre jobben sin. Med installasjonsveiledninger med bilder, beskrivelser og eventuelle filmer lagt inn på nettbrettet, har man større forutsetninger for å gjøre jobben riktig og raskere. En stor framgang fra de gamle permene. Smart HMS/KS forenkler virkelig hverdagen for brukerne.

Hvordan kan web og app-baserte systemer være til hjelp i HMS/KS-arbeidet?
- Det hjelper ikke å prosjektere grundig hvis du ikke klarer å formidle løsningene til de som skal utføre jobben. Veien fra pro- sjektering til utførelse blir mye kortere når alt foregår digitalt. Du kan dokumentere løsningene bedre fordi de som skal gjøre jobben, har det de trenger lett tilgjengelig. Du kan legge inn tidspunkter for når du ønsker ting gjort. For dem som har prosjektstyringsenheten blir det enkelt å følge med – og kunne sjekke at ting skjer i henhold til plan. Til nå har vi konsentrert oss om kvalitetssikringen i Smart HMS/KS. Vi skal i gang med HMS’en også, når KS er på plass. Vi synes det var lurt å ta én ting av gangen, derfor har vi brukt vårt gamle HMS-system til nå.

Noen spesielle utfordringer dere ser at bransjen har i dag i forhold til HMS/KS?
- En utfordring for mange kan være at arbeidet med HMS/KS krever mye ressurser. Det blir ikke mindre av det, bare mer. Det må vi forholde oss til, og finne verktøy for å håndtere det. Jeg velger å se på det som et konkurransefortrinn. Vi i Indus skal være best i klassen. Jeg ser på det som en mulighet, ikke som plunder og heft. Jeg synes dette er moro, avslutter Arne-Olaf. 


Espira barnehage på Økern. Indus Norge AS var totalentreprenør og med det ansvarlig for hele prosjektet. Fra utleie av barnehagemoduler,  montasje,  ferdigstillelse av all infrastruktur og opparbeidelse av uteområdet. 

Les mer om Smart HMS/KS her!

Les også: Papirløs byggeplass med Smart HMS/KS

Les også: Enklere dokumentasjon med Smart HMS/KS