Det er travelt i resepsjonen i dag. Menn i grått med orange firmalogo på klærne strømmer inn, alle med bærbar pc under armen. Det er bedriftskurs hos Holte. Kursleder Oddmund Moland kjører intensivt, spesialtilpasset SmartKalk-kurs for medlemsbedriftene i Jatak AS – Norges største leverandør av trekonstruksjoner. 

Teknisk sjef i Jatak, Arnold Sagen, har tid til en kjapp prat etter at kurset er ferdig. Deltakerne har nettopp fått demonstrert alle SmartKalks fortreffeligheter, og Arnold Sagen er optimistisk. – Det ser veldig greit og brukervennlig ut når kursleder viser, jeg håper vi også klarer å lære oss dette kjapt, sier han.

Etter å ha testet og vurdert et utvalg av flere programmer, landet Jatak på SmartKalk. – Det ble en felles overvekt av begeistring for nettopp dette programmet som avgjorde valget, forklarer Arnold Sagen. Han har samlet de som skal utgjøre selskapets superbrukere på kurset i dag. Dette er selve kick off for å komme i gang.

Jataks ti medlemsbedrifter har tidligere kalkulert med ulike metoder, bl.a. regneark. De ser nå fram til å få et ensartet kalkulasjonssystem og ikke minst til å spare tid. – Vi skal alle inn og kalkulere i felles kalkyleverktøy så vi kan dra nytte av og lære av hverandre. Målet er å få en mer rasjonell måte å kalkulere på, sier Arnold Sagen. – Det viktigste akkurat nå er å komme i gang og bruke programmet, slik at vi får det inn i fingrene.

Alle deltakerne som har vært på kurset skal være veiledere og superbrukere, og stå for videre formidling internt i bedriften. – Hovedmålet er som nevnt å spare tid. Vi lever ikke av å kalkulere, men av å få fram priser raskt og effektivt. Videre er det viktig med profesjonell dokumentasjon og presentasjon av tilbudet. 

- Holtes prisbase gir oss et godt sammenlikningsgrunnlag når vi skal prise våre prefabrikkerte elementer, slik at vi kan sammenligne våre priser med hva det ville koste å sette opp bygget på tradisjonell måte. Det ligger mye interessant grunnstoff i Holtes prisbasen, sier Arnold Sagen.

Før vi kan komme i gang, må også vår prisbase legges inn i programmet. Den alene inneholder mellom 500 og 1000 varegrupper. Dette er en omfattende jobb som Holte skal gjøre for oss. Deretter skal vi i gang med å kalkulere, og bygge opp malverk. Vi er veldig optimistiske, og satser alt på at dette skal bli vellykket.

- Vi er i startgropa nå, og har som mål å rasjonalisere kalkyledelen mest mulig. Det skal SmartKalk hjelpe oss med. Dette kommer vi til å jobbe hardt med i tiden framover sier han, og legger til at Jatak foretar mange tusen kalkyler i året. - Tilslagsprosenten hos oss ligger på 30 %. Det er alltid spørsmål om pris i byggebransjen, påpeker han. 

Gå til programvaresiden for SmartKalk her!