Dette er en stor oppdatering både i design, funksjonalitet og nye og oppdaterte dokumenter. I tillegg har vi også fornyet programvaren slik at Byggsafe Total trygt kan møte fremtiden, - også nye Windows-versjoner!

Foruten nytt og moderne design, ligger den største endringen i Prosjektdok. SHA som nå har fått en helt ny oppbygning og mange nye skjemaer. Nå er det mye enklere å bygge opp SHA-permen, samtidig som du har god oversikt over de dokumentene som er lagt til. I tillegg er samtlige KS-rutiner oppdatert, du finner mange nye og oppdaterte sjekklister, forbedret funksjonalitet for administrering av HMS-rutiner og nye slutt- og permitteringsavtaler.

Mer detaljert oversikt over hva oppdateringen inneholder:

 • Generell opprusting, nytt design
 • Hovedsiden er helt ny og enkelte moduler har endret plassering. Vær oppmerksom på at Bibliotek (nå «Lovverk»), Kontakter og Håndbok er flyttet opp på verktøylinjen. Sistnevnte finnes nå kun under Hjelp.


 

BEDRIFT
Bedriftsopplysninger:

 • Generell info: Ny oppbygning og endring av generell info

Personalforhold:

 • Det er nå mulig å legge inn bilder av hver enkelt ansatt
 • Du kan legge ved vedlegg til hver ansatt (f.eks. fagbrev, kursbevis, attester m.m.)
 • Det er lagt til felter for utfylling av adresse til pårørende
 • Nye og reviderte slutt- og permitteringsavtaler

IK-HMS:

 • Stoffkartotek (mappen er fjernet)
 • Målsetting HMS (revidert)
 • HMS-erklæring (revidert)
 • Nye HMS-rutiner, 3 stk
 • Forbedret funksjonalitet for administrering av HMS-rutiner. Rutinene kan godkjennes og sorteres i mapper. I tillegg kan man hente inn andre typer filer.

Kvalitetssikring:

 •     Oppdaterte KS-rutiner
   

PROSJEKT
Prosjektstyring:

 • Flere prosjektstatuser (knapp for tilpassing av status finnes i skjermbildet «Prosjektliste»)

Prosjektdok. KS:

 • Nye og oppdaterte sjekklister (de nye/oppdaterte sjekklistene har kapittelnummeret i tittelen)
 • Oppdaterte kontrollplaner
 • Kvittering for mottatt FDV-perm (ny)
 • Knappen NY heter nå HENT MAL: Åpner plukkliste med 2 faner: "Holtes maler" og "Egne maler"
 • Knappen Nytt dok. har endret funksjonalitet. Nå oppretter man KUN nye dokumenter her (åpner ikke egne maler i tillegg)

Prosjektdok. SHA:

 • PS: Endringene her gjelder ikke for gamle prosjekter (prosjekter opprettet før v. 1.0)
 • Helt ny oppbygning 
 • Nye og reviderte skjemaer
 • Skjemaer for sprengning er fjernet, utgitt av Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF)

Byggeregnskap:

 • Mindre forbedringer
 • Mulig å skrive ut søylediagrammet fra Status byggeregnskap

Når du har oppdatert programmet, finner du også en oversikt over nyheter under Hjelp > Vis endringslogg.