For å holde byggekostnadene nede og skape økt tempo i prosessene, presenterte kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i januar en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker.  En av forenklingene gjelder oppføring av garasjer, og er noe norske byggmestere kan glede seg til. Til sommeren allerede.
Det er grunn til å tro at flere norske biler vil kunne stå innendørs neste vinter. Fra 1. juli 2015 blir det enklere å oppføre garasjer.  Etter denne datoen blir garasjebygg på inntil 50 m2 unntatt fra søknadsplikten. Forutsetningene er likevel at utnyttelsesgraden ikke overstiges, og at avstand til vei og nabogrenser overholdes, sier Lise Budde, leder av byggesaksavdelingen i Holte as.

- Mange tenker kanskje at det bare er å sette i gang med garasjebyggingen etter 1. juli, så lenge garasjen ikke overstiger 50 kvadratmeter. Men som nevnt er det flere ting som må kontrolleres først. Hvordan er det med utnyttelsesgraden av tomten – er den maks utbygget fra før? Hvordan er det med avstand til vei? Det er ulike krav dersom det er riksvei, kommunal eller privat vei og lokale regler kan variere fra kommune til kommune, sier Budde.  – Mitt råd er derfor at det lønner seg å sjekke dette ordentlig ut på forhånd.

- Skulle det vise seg at alt ikke er på plass, kan det likevel være mulig å få oppført garasjen. Men først må det da søkes om dispensasjon.

Garasjen må merkes av på kart
Når alt er i orden, kan garasjen oppføres uten søknad. I etterkant må man bare huske på å sende inn et kart til kommunen som viser garasjens plassering, avslutter Lise Budde.

DETTE ER DE NYE REGLENE FOR OPPFØRING AV GARASJER:

  • Fra 1. juli 2015 er garasjer inntil 50 m2 unntatt søknadsplikt
  • Husk å sjekke utnyttelsesgrad av tomt før du setter i gang
  • Husk å kontrollere avstand fra vei og nabogrense