Det nye merket for sentral godkjenning skal kun benyttes dersom du har søkt og fått innvilget sentral godkjenning etter nyttår. Dette fordi søknadssystemet for sentral godkjenning fra 1.januar 2016 pålegger foretakene å dokumentere en del tilleggskrav. 


 

De som søker om sentral godkjenning etter 1.januar 2016 må vise:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret
  • At foretaket skal levere HMS-erklæring for sine ansatte 

Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Sjekk hvilke rabatter du kan få på forsikring gjennom Holtes fordelsprogram!

Det gamle merket vil fortsatt være gyldig for alle som søkte før nyttår. Foretakene har rett til å bruke det gamle merket i hele godkjenningsperioden på 3 år. For de bedriftene som skal fornye sin godkjenning eller søke om endring, er det viktig å sjekke om de oppfyller kravene til bl.a. utdanning og erfaring. Kompetansetabellen er ikke lenger veiledende, men en del av forskrift, og har også blitt strengere på noen områder. 

Vær oppdatert - meld deg på kurset Alt du må vite om ansvarsrett

Hjelp til sentral godkjenning? Klikk her!
 

Les også:
Riktig utdanningsnivå for å ærklære ansvarsrett

Dibk: Nytt godkjenningsmerke fra 1. januar